Általános protokoll

 

A protokoll és viselkedés 7 meghatározója:

1. kölcsönös tisztelet

2. határozottság

3. mértéktartás

4. szerénység

5. tapasztalat

6. magatartás

7. viselkedés

 

 

Telefon

Amikor megszakad a vonal

A telefont már jó néhány évtizede használjuk, a tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy még a legudvariasabbak közül is csak kevesen ismerik részletesen az erre vonatkozó szabályokat.

Az például rendszeresen vita tárgya, hogy ki hív vissza kit, amikor egy beszélgetés technikai okok miatt megszakad. Nos, az etikett szabályai szerint, ha megszakad a vonal, minden esetben az hív újra, aki elsőként kezdeményezte a hívást.

A telefon használatával kapcsolatos további vitás kérdés, hogy kinek illik befejeznie a telefonbeszélgetést. Az etikett szerint ezt csak a hívó fél teheti meg, a hívottnak nem illik a beszélgetés végét kezdeményeznie. Természetesen ezt nem lehet mindig betartani.

Ha már indulnál, vagy sürgős dolgod lenne, de a hívó fél egyszerűen képtelen abbahagyni a beszédet, akkor udvariasan kezdeményezheted a beszélgetés befejezését, olyan célzásokkal például, minthogy na, ezt később alaposabban meg kell beszélnünk.

 

Dohányzás

A legfontosabb szabály: soha ne mutatkozz be úgy, hogy közben dohányzol. Sehol ne gyújts rá addig, amíg arra engedélyt nem kértél. Mindig ügyelj arra, hogy ne szálljon másra a füst, a nemdohányzók lakását telefüstölni pedig még engedély esetén is igencsak megfontolandó.

 

Tűzadás

Tüzet mindig a fiatalabb az idősebbnek, az alacsonyabb beosztásban lévő a magasabb rangúnak, illetve a férfi a nőnek ad, ráadásul úgy, hogy az öngyújtót minden egyes cigarettához újra és újra meggyújtja. Gyufa esetén erre nincs szükség, ám ekkor is csupán két cigaretta gyújtható meg egyetlen lángról és ilyenkor a magadét gyújtsd meg először.-csupán a foszfor miatt…Te részesülj belőle, ha már gyufád van:-)

 

Viselkedésmód

A magatartás, vagyis a másokhoz, környezetünkhöz való viszonyunk a viselkedésen keresztül jut kifejezésre. A viselkedésbe beletartozik a társasági megnyilatkozás mindenféle formája és jelensége.

 

A viselkedés formaságai a következő alapszabályokra épülnek:

 

– tiszteletadás: udvariassági formákban megnyilvánuló gesztus.

– határozottság: véleményünk, kijelentéseink egyértelmű vállalása.

– jó ízlés: Ráérzéssel társulva minden helyzetben nagy segítséget jelent. Az illedelmes ember régen tudja, hogy az ízlésbeli vitákban csakis a „nekem jobban tetszik” vagy „jobban ízlik” fordulatok használhatók.

– tapasztalat: Tudatosításához szükség van mások viselkedésének megfigyelésére és magunkban való értékelésére.

 

A viselkedéskultúra a mindennapi magatartás formáinak összessége, amelyben e magatartás erkölcsi és esztétikai normái külsőleg is kifejeződnek. Az erkölcsi normák a tetteink tartalmát határozzák meg, a viselkedéskultúra viszont azt tárja fel, hogy milyen módon valósuljanak meg a viselkedésben az erkölcsi követelmények, milyen legyen a viselkedés külső formája, mennyire vált az egyén mindennapi munkájának, életének szabályaivá, szokásaivá.

 

A megjelenés 

A további apró elemeinek fontosságát kívánom hangsúlyozni, mint a táska, a szemüvegtok, a toll, a névjegytartó, a pénztárca és az óra minősége.

 

A meghívók jelzései segítenek eligazodni a különböző alkalmakon elvárt viseletre vonatkozó szabályokban.

 

Ha az olvasható a meghívón, hogy az öltözék „informális”, az minden olyan délelőtti vagy délutáni rendezvényre vonatkozik, amelyen nincs semmiféle utalás az öltözködésre vonatkozóan. A férfiak hivatali öltözéke erre megfelelő pl. a hivatalos nemzetközi tárgyaláson.

 

A formális öltözék, az ünnepélyesebb, sötétebb tónusú öltözéket jelent. Fogadáson, jegyzőkönyv aláírásánál, kiállítás megnyitása alkalmával stb. hordható viselet.

 

Ünnepélyes viselet minden esti, illetve diplomáciai rendezvény.

Ha a meghívón a nyakkendő színével történik az öltözetre vonatkozó előírás, akkor ezek a félünnepélyes és ünnepélyes alkalmakon a következők lehetnek:

 

– black-tie /cravate noire / jelzés fekete csokornyakkendőt jelent, amit szmokinghoz viselnek a férfiak. A hölgyek ilyenkor kisestélyit vagy hosszú ruhát vesznek fel.

 

– white-tie / cravate blanche / jelzés fehér csokornyakkendőt jelent, amit a férfiak frakkhoz viselnek. A hölgyek ilyenkor estélyi ruhát, báli ruhát vesznek fel.

 

Ha társunk kíséretében megyünk el bármilyen rendezvényre, illő hasonlóan elegánsan megjelenni. A partnerünknél ne legyünk kevésbé jólöltözöttek.

 

Összefoglalva: érdemes az öltözködésre vonatkozó ajánlásokat figyelembe venni, mert az öltözködésre általános recept nincs. Az elegancia nemcsak a ruházatot jelenti, hanem annak viselési módját is. Az elegancia lehet adottság, de meg is tanulható!

 

Tanácsok tegeződésre, magázódásra vonatkozólag 

A tegezésre is vonatkoznak az általános udvariassági szabályok, azaz a tegezést csak az idősebb vagy a tekintélyesebb, illetve nő-férfi kapcsolatánál a nő kezdeményezheti. Kivétel lehet a lényegesen idősebb, vagy magasabb rangú által történő tegezés. Ezekben az esetekben illik a tegeződést elfogadni.

 

*A felajánlott tegezést nem viszonozni rendkívül sértő.

 

*Bármilyen hangulatban (még erősen alkoholos állapotban is) létrejött tegeződő viszony a későbbiekben kötelező. Egyetlen estére nem lehet összetegeződni, a pertu egy életre szól.

 

*Munkahelyen a férfiak a férfiakkal, nők a nőkkel általában automatikusan tegező viszonyba kerülnek. Nagyon nagy kor- vagy beosztásbeli különbség esetén azonban illő megvárni a tekintélyesebb vagy az idősebb kolléga kezdeményezését.

 

*Vannak olyan helyzetek, amelyek úgyszólván magukkal hozzák a tegeződést. Ha egy nagyobb, számunkra távolabbi társaságba kerülünk, ahol mindenki tegeződik, érezzük ezt magunkra nézve is kötelezőnek. Ha másképp viselkednénk, vendéglátóinkat hoznánk kínos helyzetbe.

 

*Nehéz kérdés az is, hány éves korig tegezheti egyoldalúan a felnőtt a gyereket. Mi azt tanácsoljuk, hogy az újonnan megismert nagykamaszt – azaz 17-18 éves fiatalt – már inkább magázzuk, mert ő még nem mer visszategezni bennünket, de önérzetét bántja, hogy gyerekként kezeljük.

 

*Az összetegeződésnek nem feltétlen kelléke sem a csók, sem a szeszes ital – de vízzel vagy üdítővel pertut inni nevetséges, sörrel pedig egyenesen illetlenség.

 

*Ha nem tegezünk valakit, még el kell döntenünk, hogy magázzuk, önözzük vagy tetszikezzük-e. Az önözés kissé távolibb, mértéktartóbb. A magázás viszont sokszor gorombának hat.

 

*A magázás és az önözés közötti különbség elvétése bizonyos helyzetekben igen sértő lehet.

 

*A maga, mint személyes névmás a tizenhatodik század második felében jelent meg. A maga kegyelmed szerkezetből önállósodott. A 17. század végétől vált gyakoribbá főleg, mint nem éppen udvarias stílusértékű névmás.

 

*Az önözés bevezetése Széchenyi nevéhez köthető (a német Sie és francia vous példájára).

 

*A Móricz korabeli magyar társadalomban, az úri családokban a házastársak kölcsönösen magázták egymást. A paraszti társadalomban a férj tegezte a feleségét, aki viszont magázta öt.

 

Tegeződés

Sokan ismerik Karinthy Frigyesnek a Tegezés című jelenetét, amely kitűnő szatírája annak, hogy az emberek milyen zavarban vannak mikor nem tudják, hogy tegeződjenek-e, vagy magázódjanak.

 

A tegeződés az angolban nem probléma, hiszen a te és az ön személyes névmás ugyanazzal a szóval van kifejezve. Félig meddig a francia nyelv is megoldja a tegeződést. Nálunk azonban ugyancsak nagy gond a tegeződés.

 

A gyerekek az iskolában természetesen tegeződnek, az is természetes, hogy a felnőtt tegezi a gyereket, a pedagógus az általános iskolásokat. Amíg gyerekek vagyunk ismeretlen felnőttet nem illik visszategezni.

 

A tegeződés a felnőtt korban úgy kezdődik, hogy az egyik fél indítványozza a pertu viszonyt. Hogy melyik fél azt nem nehéz kitalálni: az idősebb a fiatalnak, a nő a férfinak, a vezető a beosztottnak.

 

Az összetegeződés formái nem lényegesek, de gyakran kíséri koccintás egy pohár itallal. Egy baráti kézfogás is elegendő a viszony elkezdéséhez.

 

A tegeződés révén bizalmas kapcsolatba kerülünk a másik személlyel. Ezt a bizalmat nagyon kell őrizni a tegeződés során is. Nyelvünk nagyon gazdag a tegező fordulatokban, így módot ad árnyalati különbségekre is. A kellő tiszteletet megadhatjuk így is: „jó reggelt Pista bátyám”, vagy „Légy szíves igazgató úr”.

 

Nem szabad kiprovokálni az idősebbtől, vezetőtől, vagy hölgytől a tegeződést. Előbb alapos ismeretségre van szükség, ahhoz, hogy a kapcsolat megérjen a közvetlenebb megszólításra és társalgásra.

 

Üzemben, hivatalban, munkahelyen általában a nők tegezik egymást, hasonlóan a férfiak is. Ez alól természetesen kivétel a nagy korkülönbség és a beosztotti viszony.

 

A családon belül ma már elfogadott dolog a tegeződés, közeli és a távoli rokonainkat is szoktuk tegezni.

 

A tegeződés nem kötelező, de nem illik visszautasítani sem!

 

Ajándékozásról…

1. A megvásárolt ajándéktárgyról le kell venni az árcédulát. Ez a szabály azonban nem vonatkozik a könyvekre. Sőt, kifejezetten csúnya, ha áthúzzuk az árat.

 

2. Családtagjainknak, barátunknak, barátnőnknek megemlíthetjük a csere lehetőségét, hisz előfordulhat, hogy a méret vagy a szín nem megfelelő. Ezért praktikus az ajándék blokkját megőrizni. Esetleg egy borítékban mellékelhetjük, így tudtunk nélkül is megtörténhet a csere.

 

3. Tiszteletlenségnek számít, ha a kapott holmit továbbadjuk, ráadásul kínos is lehet, ha mindez kiderül. Ha nem tetszik, amit kaptunk, tegyük el a szekrénybe a „lehet, hogy még jó lesz valamire” mottó kíséretében.

 

4. Az illem szerint pénzt ajándékozni udvariatlanság. Adjunk inkább ajándékutalványt, könyvutalványt, szolárium bérletet esetleg színház- vagy uszoda bérletet egy szép borítékban. Sokkal ízlésesebb és személyre szólóbb.

 

5. Az ünnepi csomagolású kozmetikai szerek, testápolók, tusfürdők, parfümök is lehetnek személyes ajándékok. Feltéve, ha ismerjük az illető bőrtípusát vagy kedvenc márkáját.

 

6. Ha drágább ajándékot adunk, a megajándékozott kényelmetlenül érezheti magát kisebb értékű ajándéka miatt. Ez a szituáció elég kellemetlen lehet mindkét fél számára. A legjobb megoldás az, ha előre megbeszéljük az értékhatárokat. Azt azonban ne felejtsük el, hogy nem az ajándék értékével kell kifejezni szeretetünket.

 

7. Saját kezűleg készült ajándékot családtagjainknak, közeli barátainknak illik adni. Ezek az egyéni tárgyak figyelmességet sugároznak.

 

8. Bár sok országban nem szokás kibontani az ajándékot, nálunk mégis illik megnézni mit vettünk. Ha például valamilyen elektromos készülék mellett döntöttünk, érdemes megbizonyosodni róla, hogy egyáltalán működik-e. Az édességek és italok esetében ez a szokás természetesen nem érvényes.

 

És végezetül néhány olyan dolog, amit nem illik adni:

 

Ilyen például a kés (a haragot és a harcot jelképezi), fogyasztókapszula, szőrtelenítőkrém, hangos, nagy zajt keltő játékok, valamint kiskutya, kiscica.

 

Az ajándékozottnak illik szóban, vagy írásban megköszönnie az ajándékot!

 

CSALÁDI ESEMÉNYEK

 

Esküvői meghívás

Az esküvői meghívást az örömszülők, vagy maguk a házasulandók írják. Ha a címzett nem tud elmenni, akár levélben is kimentheti magát az elmaradás miatt. De, ha nem megyünk el, egy üdvözlő táviratot illik feladni. Az ünneplőknek a szerencsét kívánó leveleket, táviratokat illik megköszönni.

 

Újszülött érkezéséről értesítést az apa küldje el az ismerősöknek, közölje a kis jövevény nevét, születésének időpontját. Erre éppúgy illik válaszolni, mint az esküvői meghívásokra..A válasz legyen egyben szerencsekívánás.

 

Halálesetről táviratban vagy gyászjelentésben tudassuk a rokonságot, barátokat, ismerősöket. A gyászjelentésre írásban, vagy személyesen válaszolhatunk. Ha virágot vagy koszorút küldünk, vigyázzunk arra, hogy idejében megérkezzék a temetőbe.A levélben, táviratban kifejezett részvétnyilvánítást meg kell köszönni.