Kedves Látogatóim!

Jól olvastátok a címet:-)…Van a számítógép használatának is protokollja.

Etikettnek nevezzük a társadalmi érintkezés formáinak elfogadott rendszerét. Az informatika fejlődése új kultúrát teremtett saját szokásokkal, viselkedési normákkal, illemszabályokkal. Aki részesévé akar válni ennek a világnak, annak meg kell ismernie, és be kell tartania ezeket a szabályokat.

Az Internetre vonatkozó illemszabályokat, szokásokat, viselkedési formákat hálózati etikettnek, röviden netikettnek (Internet zsargon a network (hálózat) és az etiquette (illemtan) összevonásából) nevezzük. A szokásos netikettek erkölcsi, etikai normákat és használati tanácsokat vegyesen tartalmaznak. A netikett célja barátságos légkör megteremtése és megőrzése az Internetes kommunikációban.

A netikett 3 fő részre osztható: egy-egynek kommunikáció, „egy-sokaknak” kommunikáció, és az „információs szolgáltatások”.

Az egy-egynek kommunikáció során egy ember kommunikál egy másik emberrel, ilyen a levelezés. Általában a valós társalgás szabályi érvényesek, csak ez az Interneten még fontosabb, hiszen hiányzik a metakommunikáció, és a hangszín.

Néhány etikai tudnivaló a levelezéssel kapcsolatban

 • A levél tartalmára vonatkozó alapvető etikai szabály, hogy ne írjunk olyasmit e-mail-be, amit nem küldenénk el levelezőlapon (ez a szabály valamennyi Internetes szolgáltatásra érvényes). Titkosítás nélkül az Interneten minden nyilvános, az ember magáról állítja ki a bizonyítványt egy nem megfelelő stílusú levéllel.

 • Legyünk konzervatívak a küldésben és liberálisak a fogadásban: Ne küldjünk indulatos leveleket (flame-ket), akkor sem, ha provokálnak, viszont ne legyünk meglepve, ha ilyet kapunk. Ne válaszoljunk rá és ne küldjük tovább!!!

 • Ne küldjünk lánclevelet, kéretlenül nagy mennyiségű információt.

 • Mindig ellenőrizzük a levél címét: vannak címek melyek úgy néznek ki mintha egy ember lenne, pedig csoportot jelentenek.

 • Mindig töltsük ki a levél Subject (Tárgy) rovatát, így tájékoztatjuk a címzettet a levél tartalmáról, és olvassuk el a saját leveleink Subject rovatát is (Pl.: az, aki segítséget kért tőlünk, egy következő levélben, értesített minket, hogy már „Nem érdekes”)

 • Ha hosszú eszmecserét kezdeményezünk ellenőrizzük a címet, és a hosszú levél Subject –jébe kerüljön be a „Long” szó.

 • Célszerű a levél végén egy-két sorban ismertetni elérhetőségünket.(Signature, aláírás fájl)

 • A levél tartalmára vonatkozó néhány formai szabály: használjunk kis- és nagybetűt vegyesen, szimbólumokat hangsúlyozásra, kiemelésre, „mosolygókat”(Smiley)

 • A levél legyen tömör anélkül, hogy túlságosan lényegre törő lenne.

Egy-sokaknak kommunikáció (levelezési listák, fórumok, IRC) során egy ember sok másikkal kommunikál. Az e-mailre vonatkozó szabályok itt is érvényesek, sőt még fontosabbak, hiszen több emberrel kommunikálunk egyszerre.

Levelezési listák, néhány etikai szabály

 • A fel- és leiratkozó üzeneteket a megfelelő címre küldjük, mentsük el a feliratkozásra kapott választ (tartalmazza a leiratkozáshoz szükséges információkat).

 • Mielőtt postázunk valamit, bizonyos ideig olvassuk az adott levelezési listát, ismerjük meg a közösség szokásait.

 • Amit írunk széles közönség olvassa. Vigyázzunk a levél tartalmára.

 • Mielőtt elküldünk egy levelet, ellenőrizzük. Az elküldött levelet nem lehet visszavonni.

 • Az üzenet címét mindig ellenőrizzük: a csoportnak, vagy csak egy személynek szeretnénk küldeni.

 • Válaszüzenet esetén idézzünk csak annyit az eredetiből, hogy a válsz érthető legyen.

 • Helytelen nagy fájlokat küldeni egy listára.

 • Ha kérdést teszünk fel, akkor készítsünk a válaszokból egy gondos összegzést és küldjük el a listára.

 • Privát levelezési listára, ha nem hívnak meg, akkor ne küldjünk üzenetet. Ilyen listák üzeneteit ne küldjük tovább szélesebb körben.

 • Tilos listás leveleket továbbküldeni a küldő engedélye nélkül.

IRC néhány etikai szabálya

 • Ismerjük meg a csoport kultúráját.

 • Nem szükséges mindenkit személyesen üdvözölni, egy egyszerű „Szia” is elegendő.

 • Ha valaki becenevet, alias-t vagy álnevet használ, tiszteljük az anonimitását.

 • Nyomdafestéket nem tűrő kifejezéseket ne használjunk.

Információs szolgáltatások(WWW, FTP)

 • A WEB-en lévő anyagnak a közízlésnek megfelelőnek kell lennie – uszító, rasszista, fasiszta, vallási, politikai anyag nem lehet.

 • Törvénybe ütköző anyag elhelyezése TILOS.

 • A WEB-en elhelyezett anyagokért a web oldal készítője a felelős és nem a szolgáltató.

 • Az oldal alján el kell helyezni a készítő nevét és e-mail címét.

 • A WEB-en elhelyezett információk egy része ingyenes, másik része nem. Ezekről érdemes informálódni.

 • Ne használjuk más FTP site-ját arra, hogy egy harmadik személynek szánt fájl-t oda helyezzünk el.

 • forrás:internet
 • kezdőkép:depositphotos.com