Kedves Olvasóim!

A magatartás, vagyis a másokhoz, környezetünkhöz való viszonyunk a viselkedésen keresztül jut kifejezésre. A viselkedésbe beletartozik a társasági megnyilatkozás mindenféle formája és jelensége.

 

A viselkedés formaságai a következő alapszabályokra épülnek:

Tiszteletadás, udvariassági formák.

Határozottság: véleményünk, kijelentéseink egyértelmű vállalása.

Jó ízlés: Ráérzéssel társulva minden helyzetben nagy segítséget jelent. Az illedelmes ember régen tudja, hogy az ízlésbeli vitákban csakis a „nekem jobban tetszik” vagy „jobban ízlik” fordulatok használhatók.

Tapasztalat: Tudatosításához szükség van mások viselkedésének megfigyelésére és magunkban való értékelésére.

A viselkedéskultúra a mindennapi magatartás formáinak összessége, amelyben e magatartás erkölcsi és esztétikai normái külsőleg is kifejeződnek. Az erkölcsi normák a tetteink tartalmát határozzák meg, a viselkedéskultúra viszont azt tárja fel, hogy milyen módon valósuljanak meg a viselkedésben az erkölcsi követelmények, milyen legyen a viselkedés külső formája, mennyire vált az egyén mindennapi munkájának, életének szabályaivá, szokásaivá.

 

kezdőkép: Google